L'àrea metropolitana

Àmbit territorial

Els municipis on es produeix l'actuació de AMB són:

Aquests municipis conformen un territori de 331,5 km2 amb una població total al voltant de 2.650.000 habitants. En els serveis de transport públics que són competència de l'EMT es registren anualment 521 milions de viatges. Aquests serveis es reparteixen en 5 línies de metro i més de 150 línies d'autobús. Les línies són explotades per un total d'11 empreses operadores, dues de les quals són públiques i propietat de l'EMT (metro i autobusos de TMB) i la resta són privades. L'EMT manté amb les empreses operadores diverses modalitats de gestió depenent del tipus de servei.