L'àrea metropolitana

Competències

Area Metropolitana de Barcelona té assignades les següents competències:

  • Ordenar, gestionar, planificar i coordinar els serveis de transport públic de viatgers, tant els regulars com els discrecionals, que tenen el seu itinerari dins dels divuit municipis . Això inclou l´atorgament de les concessions dels serveis regulars i les autoritzacions dels serveis discrecionals així com la concessió i autorització de les estacions de viatgers.
  • Prestar el servei del metro a Barcelona i a sis municipis metropolitans més.
  • Exercir la intervenció administrativa en el servei de taxi.
  • Programar el trànsit a la xarxa viària bàsica i prestar assistència tècnica als municipis en matèria de trànsit urbà.

Àmbit d´actuació:

Per acord del CONSELL METROPOLITÀ de 28 d'abril de 1988, l´Area Metropolitana de Barcelona establí que el conjunt del seu àmbit territorial, format per divuit municipis, és una àrea on es presta conjuntament el servei de transport públic col.lectiu de viatgers. Aquest servei té la consideració de transport urbà i l´ordena i gestiona d´acord amb les competències abans comentades.

Finançament

Per fer possible la prestació dels serveis de transport públic del seu àmbit territorial, l´ Entitat Metropolitana del Transport finança aquests serveis mitjançant diverses fórmules:

  • El recàrrec del transport, que es regula mitjançant l´ordenança fiscal.
  • Un contracte-programa mitjançant el qual es financen els serveis de metro i autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).
  • Les transferències de la Mancomunitat de Municipis.