Parada

Informació actualitzada de la parada sol·licitada.

Dades de parada

Codi:
101765
Nom:
Ctra. de la Vila - Av. Segle XXI
Adreça:
Ctra. de la Vila (Av. Segle XXI-"Llobatona")
Cantonada amb:
Av. Segle XXI y "Llobatona"
Municipi
VILADECANS
Mobiliari:
Marquesina
UTM X:
418257,8247
UTM Y:
4573784,3239

Tornar

Línies que passen per la parada

Cap

AMBtempsbus - Properes arribades

Situació de la parada