Dades de parada


Codi:
104381

 

 

Direcció
Sant Climent (les Sitges-"Ptge. Dr. Ros")

 

Cantonada amb:
les Sitges y "Ptge. Dr. Ros"

 

Municipi
VILADECANS

 

Mobiliari:
Pal

 

UTM X:
418006,4710

 

UTM Y:
4574394,9408

 

 

Línies que passen per la parada

L86
Sentit: BARCELONA, Av. Paral.lel (Pl. Espanya-Lleida)
L87
Sentit: BARCELONA, Av. Paral.lel (Pl. Espanya-Lleida)
L88
Sentit: VILADECANS, Pl. Estació ("Rodalies")
N14
Sentit: BARCELONA, Rda. Universitat (Rbla. Catalunya-Balmes)

 

AMBtempsbus - Properes arribades (servei en proves)

Línia N14
1 min.

 

Situació de la parada

L86

BARCELONA (PL. ESPANYA) - VILADECANS (AV. CAN PALMER)

L87

BARCELONA (PL. ESPANYA) - VILADECANS (AV. CAN PALMER)

L88

VILADECANS (PL. ESTACIÓ) - SANT CLIMENT DE L. (LA RODERA)

N14

BARCELONA (PL. CATALUNYA) - CASTELLDEFELS (CENTRE VILA)