Parada

Informació actualitzada de la parada sol·licitada.

Dades de parada

Codi:
104381
Nom:
Sant Climent - de les Sitges
Adreça:
Sant Climent (les Sitges-"Ptge. Dr. Ros")
Cantonada amb:
les Sitges y "Ptge. Dr. Ros"
Municipi
VILADECANS
Mobiliari:
Pal
UTM X:
418006,4710
UTM Y:
4574394,9408

Tornar

Línies que passen per la parada

L86
Sentit: BARCELONA, Av. Paral.lel (Pl. Espanya-Lleida)
L87
Sentit: BARCELONA, Av. Paral.lel (Pl. Espanya-Lleida)
L88
Sentit: VILADECANS, Pl. Estació ("Rodalies")
N14
Sentit: BARCELONA, Rda. Universitat (Rbla. Catalunya-Balmes)

AMBtempsbus - Properes arribades

L86
2 min
L87
21 min

Situació de la parada

L86BARCELONA (PL. ESPANYA) - VILADECANS (AV. CAN PALMER)

Formulari de filtre per informació del trajecte de la línia

Més informació de línia

L87BARCELONA (PL. ESPANYA) - VILADECANS (AV. CAN PALMER)

Formulari de filtre per informació del trajecte de la línia

Més informació de línia

L88VILADECANS (PL. ESTACIÓ) - SANT CLIMENT DE L. (LA RODERA)

Formulari de filtre per informació del trajecte de la línia

Més informació de línia

N14BARCELONA (PL. CATALUNYA) - CASTELLDEFELS (CENTRE VILA)

Formulari de filtre per informació del trajecte de la línia

Més informació de línia