Parada

Informació actualitzada de la parada sol·licitada.

Dades de parada

Codi:
107932
Direcció
Av. Progrés (Andorra-Ctra. de Barcelona)
Cantonada amb:
Andorra y Ctra. de Barcelona
Municipi
VILADECANS
Mobiliari:
Pal
UTM X:
418848,5801
UTM Y:
4574977,2375

Tornar

Línies que passen per la parada

Cap

AMBtempsbus - Properes arribades

Situació de la parada