Dades de parada


Codi:
108719

 

 

Direcció
Av. Diagonal (Abans Gran Via Carles III)

 

Cantonada amb:
Abans Gran Via Carles III

 

Municipi
BARCELONA

 

Mobiliari:
Marquesina

 

UTM X:
427078,2060

 

UTM Y:
4582390,7510

 

 

Línies que passen per la parada

L14
Sentit: BARCELONA, Flos i Calcat (Sarasate-"Martí i Julià")

 

AMBtempsbus - Properes arribades (servei en proves)

Línia L14
imminent.
Línia L14
13 min.
Línia 1283
14 min.
Línia L57
22 min.
Línia 567
23 min.

 

Situació de la parada

L14

L'HOSPITALET DE L. (RBLA. MARINA) - BARCELONA (FLOS I CALCAT)