Parada

Informació actualitzada de la parada sol·licitada.

Dades de parada

Codi:
108719
Direcció
Av. Diagonal (Abans Gran Via Carles III)
Cantonada amb:
Abans Gran Via Carles III
Municipi
BARCELONA
Mobiliari:
Marquesina
UTM X:
426984,0887
UTM Y:
4582186,4334

Tornar

Línies que passen per la parada

L14
Sentit: BARCELONA, Flos i Calcat (Sarasate-"Martí i Julià")

AMBtempsbus - Properes arribades

Situació de la parada

L14L'HOSPITALET DE L. (RBLA. MARINA) - BARCELONA (FLOS I CALCAT)

Formulari de filtre per informació del trajecte de la línia

Més informació de línia