Dades de parada


Codi:
108719

 

 

Direcció
Av. Diagonal (Abans Gran Via Carles III)

 

Cantonada amb:
Abans Gran Via Carles III

 

Municipi
BARCELONA

 

Mobiliari:
Marquesina

 

UTM X:
426984,0887

 

UTM Y:
4582186,4334

 

 

Línies que passen per la parada

L14
Sentit: BARCELONA, Flos i Calcat (Martí i Jullià-Numància)

 

AMBtempsbus - Properes arribades (servei en proves)

 

Situació de la parada

L14

L'HOSPITALET DE L. (RBLA. MARINA) - BARCELONA (FLOS I CALCAT)