Parada

Informació actualitzada de la parada sol·licitada.

Dades de parada

Codi:
109108
Nom:
Baronessa de Maldà - Milà i Pi
Adreça:
Baronessa de Maldà (Milà i Pí Josep Argemí)
Cantonada amb:
Milà i Pí y Josep Argemí
Municipi
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Mobiliari:
Pal
UTM X:
423100,8146
UTM Y:
4580610,9971

Tornar

Línies que passen per la parada

L10
Sentit: Rosa Luxemburg (Davant Carolina Catasús i B.) + SANT FELIU DE LLOBREGAT, Jaume Balmes (Abans PaïssoRosa Luxemburg (Davant Carolina Catasús i B.) + SANT FELIU DE LLOBREGAT, Jaume Balmes (Abans Païsso

AMBtempsbus - Properes arribades

Situació de la parada

L10EL PRAT DE L. (ST. COSME) - ST. FELIU DE L. (C. COMARCAL)-ST. JUST D. (MAS LLUÍ)

Formulari de filtre per informació del trajecte de la línia

Més informació de línia