Dades de parada


Codi:
109108

 

 

Direcció
Baronessa Maldà ("Milà i Pí"-Josep Argemí)

 

Cantonada amb:
"Milà i Pí" y Josep Argemí

 

Municipi
ESPLUGUES DE LLOBREGAT

 

Mobiliari:
Pal

 

UTM X:
423100,8146

 

UTM Y:
4580610,9971

 

 

Línies que passen per la parada

L10
Sentit: Rosa Luxemburg (Davant Carolina Catasús i B.) + SANT FELIU DE LLOBREGAT, Jaume Balmes (Abans PaïssoRosa Luxemburg (Davant Carolina Catasús i B.) + SANT FELIU DE LLOBREGAT, Jaume Balmes (Abans Païsso

 

AMBtempsbus - Properes arribades (servei en proves)

 

Situació de la parada

L10

EL PRAT DE L. (ST. COSME) - ST. FELIU DE L. (C. COMARCAL)-ST. JUST D. (MAS LLUÍ)