Parada

Informació actualitzada de la parada sol·licitada.

Dades de parada

Codi:
109112
Nom:
Can Tries - dels Joncs
Adreça:
Can Tries (Abans Joncs)
Cantonada amb:
Abans Joncs
Municipi
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Mobiliari:
amb Oppi
Marquesina
UTM X:
426366,0486
UTM Y:
4578891,9927

Tornar

Línies que passen per la parada

LH2
Sentit: Circular

AMBtempsbus - Properes arribades

Situació de la parada

LH2TANATORI - HOS. BELLVITGE - STA. EULALIA - COLLBLANC - HOS. BELLVITGE - TANATORI

Formulari de filtre per informació del trajecte de la línia

Més informació de línia