Dades de parada


Codi:
109112

 

 

Direcció
Can Tries (Abans Joncs)

 

Cantonada amb:
Abans Joncs

 

Municipi
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

 

Mobiliari:
amb Oppi
Marquesina

 

UTM X:
426366,0486

 

UTM Y:
4578891,9927

 

 

Línies que passen per la parada

LH2
Sentit: Circular

 

AMBtempsbus - Properes arribades (servei en proves)

 

Situació de la parada

LH2

TANATORI - HOS. BELLVITGE - STA. EULALIA - COLLBLANC - HOS. BELLVITGE - TANATORI