Dades de parada


Codi:
109240

 

 

Direcció
Mas (Ptge. Concepció-Doctor Martí i Julià)

 

Cantonada amb:
Ptge. Concepció y Doctor Martí i Julià

 

Municipi
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

 

Mobiliari:
Pal

 

UTM X:
426751,0920

 

UTM Y:
4580811,0120

 

 

Línies que passen per la parada

LH2
Sentit: Circular

 

AMBtempsbus - Properes arribades (servei en proves)

 

Situació de la parada

LH2

TANATORI - HOS. BELLVITGE - STA. EULALIA - COLLBLANC - HOS. BELLVITGE - TANATORI