Dades de parada


Codi:
109264

 

 

Direcció
Pl. de la Vila (Davant Ajuntament)

 

Cantonada amb:
Davant Ajuntament

 

Municipi
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

 

Mobiliari:
amb pantalla
Marquesina

 

UTM X:
416049,9700

 

UTM Y:
4576912,7200

 

 

Línies que passen per la parada

L88
Sentit: VILADECANS, Pl. Estació ("Rodalies")

 

AMBtempsbus - Properes arribades (servei en proves)

 

Situació de la parada

L88

VILADECANS (PL. ESTACIÓ) - SANT CLIMENT DE L. (LA RODERA)