Parada

Informació actualitzada de la parada sol·licitada.

Dades de parada

Codi:
109351
Nom:
Av. Riera - " ITV "
Adreça:
Av. Riera (Abans Pere Ponce de León)
Cantonada amb:
Abans Pere Ponce de León
Municipi
SANT JUST DESVERN
Mobiliari:
Pal
UTM X:
421534,9707
UTM Y:
4581759,8853

Tornar

Línies que passen per la parada

Cap

AMBtempsbus - Properes arribades

Situació de la parada