Dades de parada


Codi:
109500

 

 

Direcció
La Rodera

 

Municipi
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

 

Mobiliari:
Marquesina

 

UTM X:
416039,9124

 

UTM Y:
4576401,3043

 

 

Línies que passen per la parada

L88
Sentit: SANT CLIMENT DE LLOBREGAT, La Rodera + VILADECANS, Pl. Estació ("Rodalies")

 

AMBtempsbus - Properes arribades (servei en proves)

Línia L88
18 min.

 

Situació de la parada

L88

VILADECANS (PL. ESTACIÓ) - SANT CLIMENT DE L. (LA RODERA)