Atenció al ciutadà

Amb l'objectiu de millorar dia a dia, i poder oferir-li el millor servei, l'Àrea Metropolitana de Barcelona posa a la seva disposició aquesta BÚSTIA per a peticions d'informació, queixes i suggeriments. Preguem aporti el màxim de dades possibles, amb la finalitat de poder ser més eficients a l'hora d'identificar problemàtiques i/o donar resposta a les qüestions presentades.

Amb la seva ajuda podem millorar.

  • Formulari per qüestions referents a recorreguts de línies, comportaments de personal, incompliment d'horaris, conduccions deficients, observacions sobre canvis provisionals i definitius. Haurà d'indicar obligatòriament companyia/línia de transport.

  • Formulari per qüestions referents a senyalització a les parades, deficiències de mobiliari i altres temes relacionats amb el transport públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

  • Obre directament en una finestra emergent el formulari de la pàgina web de Transports Metropolitans de Barcelona amb el formulari de comunicació referent al Metro.

  • Informació útil per posar-se en contacte amb les companyies operadores cas que hagi perdut objectes a la nostra xarxa de transport públic.