L'àrea metropolitana

Targeta rosa Barcelona

La targeta rosa és un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, amb el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda en els següents serveis de transport públic que operen a la zona tarifària 1 de l'àrea metropolitana de Barcelona:

 • Línies d'autobusos metropolitans de TMB
 • Línies d'autobusos metropolitans, de les següents empreses concessionàries de l'AMB, dins de la zona tarifària 1: TUSGSAL, BAIXBUS (Mohn, Oliveras i Rosanbus), SOLER I SAURET (línies urbanes de Sant Feliu, Esplubus, JustTram i JustMetro), AUTHOSA i TCC2 (PR4)
 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (dins la zona tarifària 1)
 • Metro
 • Trambaix
 • Trambesòs
 • Funicular de Montjuïc

En queden excloses les línies singulars Aerobús, telefèrics, funicular del Tibidabo, Tramvia Blau, Bus Turístic i serveis especials.

Hi ha dues modalitats: Targeta rosa metropolitana gratuïta o Carnet rosa metropolità tarifa reduïda.

Amb la Targeta rosa es pot accedir gratuïtament o a preus reduïts als museus i exposicions municipals, al Parc Zoològic i a les instal·lacions esportives municipals.

Requisits

 1. Cal estar empadronat al municipi de Barcelona.
 2. Cal tenir més de 60 anys, tenir el certificat de reconeixement de la discapacitat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya o la targeta acreditativa de la discapacitat.

  El certificat de l'ICASS es pot sol·licitar al Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD) que li correspongui. Per a més informació sobre el certificat podeu trucar al telèfon 012 del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

 3. Ingressos:
  • Per viatjar gratuïtament (Targeta rosa metropolitana), cal tenir uns ingressos econòmics per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, etc.) inferiors a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).
  • Per viatjar amb tarifa reduïda (Carnet rosa metropolità), cal tenir uns ingressos econòmics per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, etc.) inferiors al doble de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).

   Els ingressos personals són el resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar a la qual pertany el sol·licitant entre el seu nombre de membres. Es consideren membres de la unitat familiar els dos cònjuges i els fills menors de 18 anys.

Pujar

Tràmits

Cal lliurar per correu a l'adreça: Targeta rosa metropolitana, apartat de Correus núm. 861 FD 08080 Barcelona, o bé al registre de la seu del districte de residència, la documentació següent:

 1. Imprès de sol·licitud omplert i signat (facilitat a les dependències municipals)
 2. Acreditació de la condició de persona amb discapacitat (certificat de reconeixement de discapacitat expedit per l'ICASS).

Pujar

Observacions

La targeta rosa metropolitana té un preu anual de 6,40 € per al 2014.

Per a utilitzar el Carnet Rosa Metropolità de tarifa reduïda cal comprar la Targeta T-4, útil per a tota la xarxa incorporada a la unificació tarifària de l'AMB (permet transbordament).

En cas de pèrdua o robatori cal posar-se en contacte amb el telèfon gratuït d'informació: 900 70 00 77 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h). La fabricació de la targeta perduda o robada tindrà un cost d'emissió i gestió que correspon al preu anual de la targeta.

Pujar

Normativa

Ordenança metropolitana reguladora del sistema de tarificació social del transport (BOP de Barcelona, núm. 271, de 11/11/2004).

Pujar

Més informació

Guia de serveis i nous avantatges:

http://www.bcn.cat/targetarosa

Pujar