L'àrea metropolitana

Targeta rosa RESTA AMB

La targeta rosa és un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, amb el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda en els següents serveis de transport públic que operen a la zona tarifària 1 de l'àrea metropolitana de Barcelona:

 • Línies d'autobusos metropolitans de TMB
 • Línies d'autobusos metropolitans, de les següents empreses concessionàries de l'AMB, dins de la zona tarifària 1: TUSGSAL, BAIXBUS (Mohn, Oliveras i Rosanbus), SOLER I SAURET (línies urbanes de Sant Feliu, Esplubus, JustTram i JustMetro), AUTHOSA i TCC2 (PR4)
 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (dins la zona tarifària 1)
 • Metro
 • Trambaix
 • Trambesòs
 • Funicular de Montjuïc

En queden excloses les línies singulars Aerobús, telefèrics, funicular Tibidabo, Tramvia Blau, Bus Turístic i serveis especials.

Hi ha dues modalitats: Targeta rosa metropolitana gratuïta o Carnet rosa metropolità tarifa reduïda.

Requisits

 1. Cal estar empadronat en un municipi de l'àmbit de la zona 1 excepte Barcelona.
 2. Cal tenir més de 65 anys (excepte municipis de la taula següent) o estar en possessió del certificat de reconeixement de la discapacitat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya.
Edat Municipis Obtener sol·licitud
Menors d'edat amb disminució   Sol·licitud menors d'edat amb disminució
Més de 60 anys Castelldefels, St. Adrià del Besòs, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat Sol·licitud major 60 anys
Més de 61 anys Viladecans Sol·licitud major 61 anys
Més de 62 anys Badalona, Esplugues de Llobregat, Montgat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet i Tiana Sol·licitud major 62 anys
Més de 63 anys Sant Boi de Llobregat Sol·licitud major 63 anys
Més de 65 anys Resta dels municipis Sol·licitud major 65 anys

El certificat de l'ICASS es pot sol·licitar al Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD) que li correspongui. Per més informació sobre el certificat podeu trucar al telèfon 012 del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Puja

Ingressos

 • Per viatjar gratuïtament (Carnet Rosa Metropolità gratuït), cal tenir uns ingressos econòmics per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, etc.) inferiors a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).
 • Per viatjar amb tarifa reduïda (Carnet Rosa Metropolità tarifa reduïda), cal tenir uns ingressos econòmics per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, etc.) inferiors al doble de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples(IPREM).

Els ingressos personals són el resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar a la qual pertany el sol·licitant entre el seu nombre de membres. Es consideren membres de la unitat familiar els dos cònjuges i els fills menors de 18 anys.

Puja

Tràmits

La sol·licitud s'ha de presentar al seu ajuntament amb la documentació següent:

 • Imprès de sol·licitud omplert i signat (facilitat en les dependències municipals).
 • Acreditació de la condició de persona amb discapacitat (Certificat de reconeixement de discapacitat expedit per l'ICASS).

Puja

Observacions

Per a la utilització del Carnet Rosa Metropolità cal comprar una targeta que l'acompanya:

En el cas de Carnet gratuït: Targeta Rosa Metropolitana anual amb un preu de 6,30€ per a 2013.

En el cas de Carnet de tarifa reduïda: Targeta T-4, útil per a tota la xarxa incorporada a la unificació tarifaria de la zona 1 (permet transbordament).

En cas de pèrdua o robatori cal posar-se en contacte amb el seu ajuntament. La fabricació de la targeta perduda o robada tindrà un cost d'emissió i gestió que correspon al preu anual de la targeta.

Puja

Normativa

Ordenança metropolitana reguladora del sistema de tarificació social del transport(BOP de Barcelona, núm. 127, de 28/05/1994).

Puja