L'àrea metropolitana

Accessibilitat

Introducción

L'accessibilitat tracta d'eliminar, o almenys minimitzar, les barreres amb les quals es troben determinats grups d'usuaris/as al navegar per Internet i d'aquesta manera permetre el seu acces a la informació. Les dificultats de les persones usuaries poden ser físiques, psíquiques o relacionades amb la tecnología que usen:

 • Problemes de visió, audició o mobilitat
 • Dificultat per a entendre el contingut
 • Navegació poc intuitiva
 • Connexió lenta
 • Navegadors antiquats o que no interpreten bé el contingut
 • Abséncia de determinats dispositius (ratol?, teclat, etc.)

Àrea Metropolitana de Barcelona conscient de la importáncia de l'accessibilitat en internet, que permet que qualsevol persona accedeixi als continguts de l'EMT,per aquest motiu, intenta complir amb l'accessibilitat i millorar cada dia.

En concret, el Lloc Web www.ambmobilitat.catcomplix amb l'accessibilitat, seguint les Pautes de Contingut Accessible en Web 1.0, nivell Doble A i la recomanació XHTML 1.0 fent especial émfasi en la separació entre estructura,presentació, contingut i funcionalitat.

Aquest compliment d'accessibilitat es aplicable a aquelles págines que es troben baix www.ambmobilitat.cat,excloent les págines a les quals ens duen els enlla?os que s'obren en finestra nova.

Compatibilitat amb estándards

Totes les págines de www.ambmobilitat.cat en les que s'incloguin les seg?ents icones, compleixen les Pautes d'Accessibilitat o Principis Generals de Disseny Accessible, nivell Doble A, establertes pel grup de Treball WAI pertanyent al W3C :

 • Icona de conformitat amb la normativa        que regula el codi XHTML
 • Icona de conformitat amb la normativa que         regula les fulles d'estil en cascada
 • Icona de conformitat en accessibilitat,         nivell doble a

Disseny visual

El disseny visual s'ha realitzat sota la recomanació del W3C sobre les Fulles d'Estil en Cascada, Nivell 2 (CSS2).

Si el navegador o dispositiu de navegació no suporta fulles d'estil, el contingut de la web segueix sent totalment llegible grácies a la seva marcat estructural.

Validació del Nivell d'Accessibilitat

Totes les págines de www.ambmobilitat.cat han passat els nivells A i Doble A.