L'àrea metropolitana

Parada

Informació actualitzada de la parada sol·licitada.

Dades de parada

Codi:
002337
Nom:
Riera Blanca - Regent Mendieta
Adreça:
Riera Blanca ("Regent Mendieta"-Pintor Pahissa)
Cantonada amb:
"Regent Mendieta" y Pintor Pahissa
Municipi
BARCELONA
Mobiliari:
Marquesina
UTM X:
426567,1115
UTM Y:
4580977,9794

Tornar

Línies que passen per la parada

Cap

AMBtempsbus - Properes arribades

Situació de la parada