L'àrea metropolitana

Parada

Informació actualitzada de la parada sol·licitada.

Dades de parada

Codi:
002337
Direcció
Riera Blanca ("Regent Mendieta"-Pintor Pahissa)
Cantonada amb:
"Regent Mendieta" y Pintor Pahissa
Municipi
BARCELONA
Mobiliari:
Marquesina
UTM X:
426661,2390
UTM Y:
4581182,2960

Tornar

Línies que passen per la parada

L12
Sentit: BARCELONA, Gran Via Carles III (Passat Av. Diagonal)

AMBtempsbus - Properes arribades

L12
1 min
L12
7 min

Situació de la parada

L12BARCELONA (PL. REINA MARIA CRISTINA) - CORNELLÀ DE L. (ALMEDA)

Formulari de filtre per informació del trajecte de la línia

Més informació de línia