L'àrea metropolitana

Parada

Informació actualitzada de la parada sol·licitada.

Dades de parada

Codi:
100520
Direcció
Av. Europa (Arenys-"Premià")
Cantonada amb:
Arenys y "Premià"
Municipi
GAVÀ
Mobiliari:
Pal
Plataforma
UTM X:
419062,3250
UTM Y:
4569462,2600

Tornar

Línies que passen per la parada

L95
Sentit: BARCELONA, Rda. Universitat (Rbla. Catalunya-Balmes)

AMBtempsbus - Properes arribades

L95
9 min

Situació de la parada

L95BARCELONA (RDA. UNIVERSITAT) - CASTELLDEFELS (CARLES RIBA)

Formulari de filtre per informació del trajecte de la línia

Més informació de línia