L'àrea metropolitana

Parada

Informació actualitzada de la parada sol·licitada.

Dades de parada

Codi:
102854
Direcció
Marina (Av. Diagonal-"Aragó")
Cantonada amb:
Av. Diagonal y "Aragó"
Municipi
BARCELONA
Mobiliari:
Marquesina
UTM X:
431396,7050
UTM Y:
4583884,8000

Tornar

Línies que passen per la parada

Cap

AMBtempsbus - Properes arribades

Situació de la parada