L'àrea metropolitana

Parada

Informació actualitzada de la parada sol·licitada.

Dades de parada

Codi:
103135
Direcció
Pere Martell (Abans Beethoven)
Cantonada amb:
Abans Beethoven
Municipi
BADALONA
Mobiliari:
Marquesina
UTM X:
435514,7510
UTM Y:
4588892,9610

Tornar

Línies que passen per la parada

Cap

AMBtempsbus - Properes arribades

B5
1 min

Situació de la parada

Incidències