L'àrea metropolitana

Autobús

Si us plau, ompliu totes les dades. És imprescindible per poder atendre el vostre missatge.
(* Informació obligatòria)

Dades personals

(Exemple: 403155214 / 457820)
Fitxers adjunts

Dades del viatge

 
  • L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA es compromet, explícitament, a mantenir totes les dades que ens faciliteu en la màxima confidencialitat i a no proporcionar-les en cap cas a tercers. Les dades que ens faciliteu en qualsevol dels formularis de la web o per utilitzar les nostres aplicacions no es destinaran en cap cas a cap altra finalitat, ni es lliuraran a terceres parts, d'acord amb els principis de protecció de les dades de caràcter personal de la LOPD (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, BOI 14-12-99). D'acord amb aquesta mateixa llei, informem que les dades personals que poguessin contenir en els formularis, consten a la nostra base de dades de Barcelona, a l'avinguda Diagonal 230, 5a planta i estan incorporades en un fitxer automatitzat, prèviament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades. Per a exercir el dret d’accés, rectificació o cancel•lació, en relació a les esmentades dades, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 93 291 80 90 o per correu electrònic a info@ambmobilitat.cat. Aquesta Llei orgànica, modificada per Llei 62/2003, de 30 de desembre (BOI 31/12/2003), pretén garantir i protegir, en tot allò que fa referència al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar.